انواع منبع کویلی و اساس کار با آنها

در دستگاه منبع کویلی در داخل لوله های کویل آب گرم دیگ در حال حرکت است و آب اطراف خود  داخل منبع را گرم می کند.معمولا جنس لوله از مس است و تبادل حرارت از سیال داخل آن به آب سرد داخل منبع عمل می شود.سیال گرم کننده آب گرم یا سیال دیگری است . سطح لازم منبع …

انواع منبع کویلی و اساس کار با آنها ادامه مطلب »