بخارسازه خراسان، انتحاب بزرگان ایران

مقاله ها

bokharsazeh steam boiler

ایمنی دیگ بخار

 دیگ های بخار تولید بخارسازه دارای کیفیت و ایمنی می باشند. حفاظت و ایمنی دیگ بخار به دو صورت است: حفاظت آشکار حفاظت نهان (حفاظت

ادامه مطلب »
دیگ بخار

تاریخچه دیگ بخار

همزمان با ورود بشر دوران صنعتی که با استفاده گسترده تر انسان از نیروی ماشین در اوایل قرن هجدهم میلادی آغاز شد. تلاشهای افرادی نظیر

ادامه مطلب »