بخارسازه خراسان، انتحاب بزرگان ایران

مقاله ها

bokharsazeh steam boiler

ایمنی دیگ بخار

حفاظت و ایمنی دیگ بخار به دو صورت است: حفاظت آشکار حفاظت نهان (حفاظت از اطاقک دیگ بخار یا بویلروم می باشد.) 1) حفاظت آشکار:

ادامه مطلب »