بخارسازه خراسان، انتحاب بزرگان ایران
قیمت دیگ بخار

حفاظت و ایمنی دیگ بخار

حفاظت و ایمنی دیگ بخار را به دو صورت در نظر گرفته می شود.

1- حفاظت از خود ديگ بخار كه به آن حفاظت آشكار گفته مي شود.

2- حفاظت از اطاقك ديگ بخار يا بويلروم كه به آن حفاظت نهان مي گويند.

حفاظت فردي:

1) حفاظت آشكار : آنچه كه به حفاظت آشكار معروف است خطراتي است كه از عمل كردهاي مكانيكي پيش مي آيد مانند : جوشكاري، عمل نكردن سيستم هاي كنترل كننده برقي و مكانيكي و رعايت نكردن اصول ايمني در زمان ساخت تك تك اجزاء ديگ بخار .

وقتي كه ساخت ديگ بخار از نظر پوسته و شبكه تمام شد . در كوره هاي مخصوص كه تا 600 درجه سانتي گراد حرارت دارد بايد ديگ بخار 24 ساعته تحت حرارت فوق مانده و سپس ديگ بخار از نظر جوشكاري و بقيه موارد بصورت يك تكه در آيد.

چندين عامل براي جلوگيري از خطر احتمالي در ديگهاي بخار وجود دارد كه عبارتند از:

اوپراتور

كه بايد در تمام مدت بهره برداري از ديگ بخار توجه داشته باشد كه ديگ بخار از نظر:

  1. فشار
  2. آب داخل ديگ بخار
  3. حرارت در ديگهاي آبگرم تحت مراقبت باشد.
  4. اوپراتور بايد جهت جلوگيري از كارهاي غير اصولي به موارد زير توجه نمايد:

1) سيستم راه اندازي در ديگ بخار، شامل، ترموستر (در سوخت سنگين )، لوله كنترل، تابلوي برق و مشعل را كنترل نمايد.

2) توجه داشته باشد كه آيا سكوانس يا تايمر دقيق عمل مي نمايد، يا خير . بدليل اينكه اكثر خطرات در زماني ايجاد مي شود، كه زمان تخليه، هواي داخل كوره (داخل ديگ ) با مشگل مواجه گردد.

3) نكته بعدي كنترل، بعد از روشن شدن ديگ بخار است . مانند : فشار سوخت -فشار بخار-فشار آب تغذيه و يادداشت نمودن حالت بهره برداري در جداول مخصوص كه معمولاً بايد در هر ساعت نوشته شود.

چنانچه حالت هاي غير عادي مشاهده گرديد . مسئولين فني مي توانند رفع عيب نموده و از خطرات احتمالي جلوگيري نمايند . متاسفانه در بعضي موارد مشاهده مي گردد كه ديگ بخار بدون اوپراتور كار مي كند و در اين موارد امكان حادثه زياد وجود خواهد داشت.

دیگ-بخار500

برای خرید دیگ بخار استاندارد دارای گارانتی وخدمات پس از فروش با بخارسازه تماس بگیرید.

ارتباط سریع و استعلام قیمت 09151678840

کنترل کننده های بویلر

كنترل كننده ها بعضي كاملاً الكتريكي (مانند فتوسل ) و بعضي مكانيكي ( مانند سوپاپ اطمينان ) و برخي هم برقي و هم مكانيكي هستند (مانند لول كنترل و پرشر سوئيچ) كه هر كدام از عوامل فوق سالم نباشد ايجادخطر مي نمايد و اكنون به تك تك مورد فوق اشاره مي نمائيم.

 كنترل كننده هاي الكتريكي:

مهم ترين آنها فتوسل است و خطراتي كه از ناسالم بودن فتوسل پيش مي آيد به شرح زير ميباشد: از آنجائيكه مي دانيم، با ايجاد جرقه در مدار مشعل، فتوسل وارد عمل شده، تا زماني كه شعله كامل گرديده و جرقه قطع گردد .

به محض اينكه سوخت كامل شد . فتوسل به يك رله فرمان مي دهد، كه مدار برق موتور تايمر قطع گردد، تا زماني كه ديگ بخار روشن است، فتوسل مدار الكتريكي را ثابت نگهداشته و تغييراتي بجز اينكه شعله بوسيله كنترل كننده هاي ديگر خاموش نشده عملي ديگري انجام نمي دهد .

خاموش شدن شعله

به محض خاموش شدن شعله، فتوسل مجددا از مدار خارج شده و به كنترل هاي ديگر، از جمله شير سوخت، فرمان قطع صادر مي نمايد چنانچه شير سوخت، در زمان خاموش بودن مشعل (از نظر الكتريكي و مكانيكي ) بعللي ز ير بار باشد، (بار دار برقي ) باعث خواهد شد كه سوخت وارد محفظه ديگ بخار گرديده و تبديل به گاز گردد.

در چنين حالتي كه قبلاً به آن اشاره شد، مقدار زيادي از سوخت مايع تبديل به گاز گرديده، چنانچه جرقه اي خارج از حالت عادي ايجاد گردد، باعث انفجار شديد خواهد شد و اگر مشعل در حالت نرمال باشد و جرقه بي مورد ايجاد نشود باز سوخت مايع توليد خطر خواهد كرد مگر اينكه سوخت جمع شده در كوره بوسيله اي خارج گردد.

دستگاه فوق كاملاً برقي بوده، كه بجز فتوديودي كه در اثر نور از نظر مقاومت تغييراتي انجام و جرياني جزئي وارد مدار كنترل كننده مي گردد چيز ديگري وجود ندارد.

حفاظت و ایمنی دیگ بخاردر مقابل خطر انفجار 

وقتي مشعل از نظر زماني با مشکل روبرو شود، تا زماني كه ديگ بخار سرد است مشکل روشن شدن ايجاد مي شود.

در اینصورت چندان خطري ندارد . فقط اشكال فني پيش آمده است، ولي در زماني كه ديگ بخار گرم است، ا ختلال در تايمر، ايجاد حادثه مي نمايد .

وقتي كه ديگ بخار گرم است، هر سوختي تبديل به گاز خواهدشد ( مازوت-گازوئيل-گاز) چنانچه كنترل كننده زمان (تايمر) خوب عمل نكند، با روشن شدن مشعل جرقه ايجاد شده، و گازيكه در محفظه داخل جمع شده است .

با انفجار شديد، باعث صداي مهيب، و شايد از جا كنده شدن مشعل بشود، كه اين عمل در فرش گيلان، كارخانه بهپاك و كارخانه پودر ماهي بندر انزلي مشاهده شده و متأسفانه خطر جاني نيز در بر داشته است.

كنترل كننده های ميكانيکی

مهم ترين آن سوپاپ اطمينان می باشد كه در حالت مكانيكي كار انجام مي دهد.

سوپاپ اطمينان شامل ست سوپاپ، شفت ، فنر و مهره تنظيم كننده مي باشد.

مهم ترين عمل را فنر انجام مي دهد. زمانيكه فشار داخل ديگ بخار از حالت نرمال (حالت تنظيم) زيادتر گرديد فنر داخل سوپاپ جمع شده و سِت از محل نشيمن جدا شده و بخار ( آب داخل ديگ) كه تحت فشار بوده از آن خارج شده و حالت خطر مرتفع مي گردد.

مزيت سوپاپ اطمينان

مزیت آن نسبت به ديگر كنترل كننده ها اين است، كه همراه با صدا مي باشد. در اثر صداي شديد، اوپراتور نيز از حالت غيرعادي ديگ بخار آگاه مي گردد.

كنترل كننده هاي دوگانه : كه داراي عمل دوگانه برقي و مكانيكي مي باشند . كه مهم ترين آنها لِوِل كنترل مي باشد.

حفاظت نهان (شيميايي):همانطوري كه انسان براي زندگي خانوادگي، محيط امني براي خود انتخاب مي نمايد، براي كار نيز، بايد محيط امن و سالمي ايجاد شود، كه متأسفانه امروزه به اين نكته كمتر توجه شده و مسئولين زيربط بايد به اين مشکل نيز توجه داشته باشند.