بخارسازه خراسان، انتحاب بزرگان ایران
تعمیر بویلر

تعمیر و نگهداری بویلر

زمانی که از بویلر بخار بهره برداری نمی شود ، باید آن را در بهترین شرایط ممکن نگهداری کرد تا از خوردگی لوله ها و بدنه دیگ  جلوگیری شود . روش نگهداری ناحیه تولید بخار و محفظه احتراق با یکدیگر فرق دارد .  روش نگهداری ناحیه تولید بخار، با توجه به شرایط محیط و مدت زمان نگهداری انتخاب می شود.

نگهداری بویلر بخار به دو روش انجام می گیرد :

 • روش خشک
 • روش تر

اگر قرار است دیگ بخار برای مدت طولانی از خط تولید خارج شود ویا امکان کاهش دمای محیط به پایین تر از صفر درجه سانتی گراد وجود داشته باشد ، بهتر است از روش نگهداری خشک استفاده شود . ولی روش نگهداری تر زمانی مناسب است که دیگ بخار برای مدت زمانی کوتاه ، همچون تعطیلات آخر هفته از خط تولید خارج شود.

نگهداری دیگ بخار به روش خشک:

 1. به منظور اطمینان از خشک شدن دیگ ، از حرارت و هوای فشرده گرم استفاده می شود . لازم است تمام سطوح دیگ بخار بالاتر از نقطه شبنم نگهداری شود تا ار میعان بخار آ ب جلوگیری گردد.
 2. پس از خشک شدن بویلر، تمام مجراهای ورود و خروج هوا و دریچه ها را مسدود کنید. یکی از مواد جاذب رطوبت زیر را  به مقدار توصیه شده بر روی سینی های مقاوم در برابر خوردگی بریزید و سینی ها را در درامهای دیگ بخار قرار دهید
 3. آلومینای فعال یا سیلیکاژل به مقدار 1280 گرم به ازای هر متر حجم دیگ بخار
 4. هر دو ماه یکبار وضعیت دیگ بخار ، از نظر خشک بودن از رطوبت کنترل شود و در صورت نیاز تدابیر لازم اتخاذ گردد.
 5. دیگ بخار تمیز و در صورت نیاز رسوب زدایی شود.

نگهداری دیگ بخار به روش تر

 1. دیگ بخار تمیز و در صورت نیاز رسوب زدایی شود .
 2. دیگ بخار را به یکی از روش های زیر آبگیری کنید:

آبگیری دیگ بخار

 • اگر دیگ دارای سوپرهیتر نمی باشد ، آن را تا حجم متعارف ، با آب هوا زدایی شده و مواد محافظ پر کنید.
 •  اگر بخش سوپرهیتر دیگ بخار قابل تخلیه کردن می باشد ، مانند حالت قبل می نمایید.
 • اگر دیگ دارای سوپرهیتر غیر قابل تخلیه می باشد ، بخش سوپر هیتر را با آب بخاربرگشت و ماده ماده نگهدارنده پر کنید. سپس دیگ بخار را تا حجم متعارف با آب هوا زدایی شده و مواد محافظ پر کنید.

3.به منظور اطمینان از یکنواختی مواد در دیگ بخار لازم است با استفاده از یک پمپ ، آب داخل بویلر به گردش درآید.

4.هر هفته یکبار، غلظت مواد داخل دیگ بخار کنترل شود تا در صورت نیاز کمبود مواد شیمیایی جبران شود.

نگهداری ناحیه احتراق در دیگ های بخار

مواد باقیمانده از احتراق سوخت ( رسوبات ) ، حاوی ترکیبات معدنی و آلی است. به طور معمول این ترکیبات معدنی و آلی است . به طور معمول این ترکیبات جاذب رطوبت و اسیدی می باشند . هنگامی که دیگ بخار از خط تولید خارج می شود ، مواد باقیمانده از احتراق سوخت ، رطوبت هوای مجاور خود را جذب می کنند . لذا قدرت فعل و انفعال اسیدی آنها افزایش یافته و شرایط خوردگی سطح لوله ها و بدنه رسوب گرفته فراهم می شود .

به منظور رفع این مشکل موارد زیر توصیه می شود:

1.پس از خاموش کردن دیگ بخار، در اولین فرصت برای تمیز کردن سطوح رسوب گرفته اقدام شود.تاخیر در اجرای این مرحله ، عمل تمیز سازی سطوح را دشوار می کند.

2.با استفاده از هوای فشرده و وسایل مناسب می توان سطوح رسوب گرفته را تمیز کرد .

3.پس از غملیات تمیز سازی ، لازم است محل عبور گازها و سطوح رسوب گرفته با یک پودر قلـیلـی همانند هیدرات منیزیم ، تمیز شوند تا از خنثی شدن مواد اسیدی اطمینان حاصل شود .

رفع عیوب در دیگ های بخار

1.اگر غلظت مواد آب دیگ بخار در حد استاندارد نیست، ممکن است :

 • مواد ، کم تزریق شده باشد .
 • دستگاه تزریق دچار مشکل شده باشد .
 • دستگاه های تصفیه کارایی خود را ازدست داده باشند .
 • زیر آب دیگ بخاربه مقدار کافی زده نشده است .

2.اگر دیگ بخار کف می کند ممکن است :

 • غلظت املاح آب دیگ بخار زیاد باشد .
 • قلیاییت آب دیگ بخار بیش از حد مجاز باشد .
 • مواد کف زا و یا روغنهای صابونی شونده وارد دیگ بخارشده باشد .
 • میزان مصرف سوخت نوسان داشته باشد و با حرارتی متغیر و غیر متعارفی بهدیگ بخار اعمال شود .

3.اگر سطح اب در شیشه آب نما نوسان شدیدی دارد، ممکن است :

 • دیگ بخاردر حال کف کردن باشد .

4.اگر دیگ بخار آبگیری نمی کند ، ممکن است :

 • کلید پمپ روی حالت روشن نباشد .
 • منبع تغذیه دیگ بخارتخلیه شده باشد .
 • شیر تغذیه آب که روی منبع نصب شده است ، بسته شده باشد .
 • شیر ورودی آب به دیگ بخار بسته یا اشکال داشته باشد .
 • صافی آب کثیف شده باشد .
 • اتصال های برقی صحیح نباشد .
 • رله اضافه بار مربوط به مشعل عمل کرده باشد .
 • فیوز مدار پمپ سوخته باشد .
 • اتصال های روی ترمینال پمپ آب صحیح یا محکم نباشند .
 • دور موتور پمپ آب بر عکس باشد .
 • کنتاکتور پمپ آب اشکال داشته باشد .
 • دستگاه کنترل کننده سطح آب اشکال داشته باشد .
 • شناور گیر کرده باشد .
 • در دیگهای بزرگ ، شیر زیر دستگاه کنترل کننده سطح آب باز نباشد .
 • اتصال های الکتریکی دستگاه کنترل کننده سطح آب ، صحیح یا محکم نباشد .

5.اگر مشعل شروع به کار نمی کند ، ممکن است :

 • اتصال های برقی محکم نباشد .
 • فیوز مدار سوخته باشد .
 • کنتاکتور مشعل اشکال داشته باشد .
 • مشعل دیگ در وضعیت قطع باشد .
 • مدار الکتریکی اشکال داشته باشد .
 • چشم الکتریکی در معرض نور قرار گرفته باشد .
 • رله اضافه بار مربوط به مشعل عمل کرده باشد .
 • در مشعل محکم بسته نشده باشد .
 1. اگر موتور های مشعل و فن کار می کنند و شعله ایجاد نمی شود ، ممکن است :

 • اتصالها صحیح یا محکم نباشند .
 • کلید های فشاری هوا عمل نکرده باشند .
 • میکرو سوییچ های مسیر دمپر هوا و سوخت ، عمل نکرده باشد .
 • منبع سوخت خالی باشد .