بخارسازه خراسان، انتحاب بزرگان ایران
steam-boiler

بازرسی دیگ بخار

امروزه بسیاری از تجهیزات صنعتی، مجهز به سیستم های ایمنی پیشرفته هستند. اما با این حال به منظور اطمینان از عملکرد ایمن آن ها، باید به صورت دوره ای بازرسی شوند. تجهیزات و تاسیسات صنعتی معمولا هزینه خرید و نگهداری بالایی دارند. لذا بازرسی دوره ای ، علاوه بر حفظ ایمنی، راندمان کاری و طول عمر دستگاه را بالا می برد.

بازرسی دیگ بخار و بویلر آب داغ

فرآیند بازرسی دیگ بخار و بویلر های آبداغ حین ساخت مطابق قوانین سازمان ملی استاندارد ایران دارای استانداردهای اجباری به شماره ۴۲۳۱ و ۷۹۱۱ می باشد. به منظور اطمینان از اینکه مواد مصرفی، ساخت و آزمایش‏ها از تمامی جهات مطابق استاندارد های ملی مذکور انجام شود، بازرسی‏های کافی و دقیق باید انجام گیرند.

فرآیند تست و بازرسی فنی دیگ بخار به منظور شناسایی نقاط نشتی در جداره دیگ بخار، لوله های آتشخوار و غیره انجام می شود .

نکات بازرسی و تست دیگ بخار

مطابق آیین نامه دیگ های بخار و طروف تحت فشار تست ادواری بایستی بصورت سالیانه و پس از هر گونه تعمیرات کلی یا جابجایی دیگ بخار انجام شود .

فرآیند ادواری تست و بازرسی دیگ بخار توسط مشاورین حفاظت فنی وزارت کار انجام می شود و در صورت فقدان عدم انطباق ، گواهینامه یکساله برای دیگ یا مخزن تحت فشار صادر می گردد .

در هنگام بازرسی دیگ بخار ، بایستی از طریق باز کردن دریچه آدم رو بالای دیگ بخار ، وضعیت لوله های اتش خوار را بررسی نمود

در صورتیکه میزان رسوبات چسبیده به لوله ها بیشتر از ۵ میلیمتر بود نیازمند اسید شویی می باشد .

در طی فرآیند بازرسی دیگ بخار (بویلر) از صحت عملکرد تجهیزات کنترلی مانند

سوپاپ اطمینان، پرشرسوئیچ، لول کنترل، سنسور مشعل، ترمواستات اگزوز ، آبنما و مانومتر و غیره مطمئن می شویم .

بازرسی های اساسی سالانه دیگ بخار موتورخانه

 1. بازرسی دیگ و متعلقات آن
 2. مرور آنچه که توسط اپراتورها ثبت شده است
 3. بازرسی و تمیز کاری مشعل
 4. گشودن درب جلویی و بازبینی آجر های نسوز
 5. بازرسی آجرهای نسوز درب جلویی و تعمیر آنها در صورت لزوم
 6. بستن و آب بندی درب عقبی با واشر نو در صورت لزوم
 7. تمیز کاری و خلاء سازی سمت آتشخوار  و لوله دود Breeching
 8. بازرسی آجرهای نسوز درب عقبی و تعمیر آنها در صورت لزوم
 9. گشودن درب عقبی و بازبینی آجر های نسوز
 10. بستن و آب بندی درب جلویی با واشر نو در صورت لزوم
 11. بازبینی سمت آب از نظر رسوب و خوردگی و یا سایر.  با آب پرفشار سمت آتشخوار را تمیز کنید
 12. خارج و باز کردن همراه تمیز کاری شیر قطع کن سطح پایین آب cutoff valve
 13. تمیز کردن سیستم هوای پودر کننده (منبع و کمپرسور و سایر)
 14. تعویض همه واشرهای دریچه بازدید
 15. بررسی کارکرد کنترلرها و همبندها و تنظیمات در صورت لزوم
 16. بررسی کارکرد بادزن
 17. بررسی کنترلهای آب تغدیه
 18. روشن کردن مشعل و کاراندازی دیگ  و نشت یابی درها در صورت امکان
 19. بررسی کیفیت احتراق و تنظیم آن در صورت لزوم
 20. بازنگری نتایج بازرسی

برنامه نگهداری و تعمیرات  روزانه دیگ

 1. بررسی سطح آب دیگ بخار
 2. لرد گیری دیگ Blow down3
 3. لرد گیری ستون آب
 4. بررسی عینی احتراق
 5. تصفیه و عمل آوری آب طبق برنامه از پیش تعیین شده
 6. یادداشت کردن فشار و دمای آب تغذیه
 7. یادداشت کردن دمای دود
 8. یادداشت کردن فشار و دمای روغن
 9. یادداشت کردن فشار گاز
 10. یادداشت کردن فشار هوای پودر کننده
 11. یادداشت کردن دمای آب رفت و برگشت دیگ
 12. یادداشت کردن مصرف آب جبرانی