بخارسازه خراسان، انتحاب بزرگان ایران
قیمت دیگ بخار

بازدهی دیگ های بخار

سيستمهاي بخار

اولين و اصليترين وظيفه ديگهاي بخار، توليد بخار است. در بعضي از صنايع كه 40 تا 60 درصد انرژي در بويلرها براي توليد بخار بكار ميرود، استفاده بهينه و تعميرات منظم ديگ بخار صرفه جوئي انرژي قابل توجهي را به دنبال خواهد داشت و در بازدهی دیگ های بخار تاثیر به سزایی دارد. بعنوان مثال، اگر برنامه تعميرات مؤثري وجود نداشته باشد، تقريباً 15 تا 20 درصد تله هاي بخار بدرستي كار نخواهند كرد.

نشتي هاي بخار

يكي ديگر از محل هاي تلف شدن انرژي، نشتيهاي بخار است كه 3 تا 5 درصد بخار توليدي خواهد بود. خرابي و از بين رفتن عايقها ميتواند موجب 5 تا 10 درصد تلفات بخار بشود. خصوصاً وقتي كه بر اثر نشتي بخار عايقها خيس شده و اثر خود را از دست بدهند. تميز نبودن توربين و مبدلهاي حرارتي نيز ميتواند تا 25 درصد از انرژي حرارتي بخار را تلف نمايد.

در سيستمهاي توليد بخار، وقتي كه راجع به دستورالعمل تعميرات و سيستمهاي بخار 87 بهره برداري بحث ميشود، بسياري از مباحث همپوشاني دارند.

 بخارسازه بزرگترین تولیدکننده انواع دیگ های بخار در شرق ایران

    برای مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید. 09151678840  – 05138450864

 

تله بخار

در اين اینجا، همان موضوع در ارتباط با خوردگي تله هاي بخار مطرح ميشود كه يك مشكل خاص در سيستمهاي بخار است. صرفنظر از استفاده بخار در تعداد زيادي از فرآيندهاي صنعتي و توليد الكتريسيته، بخار همچنين براي گرداندن پمپها، كمپرسورها و جلوگيري از يخزدگي تجهيزات در زمستان به كار ميرود. بهره برداري از سيستمهاي بخار بسيار پيچيده است، چون توليد، توزيع، بازيافت و كاربرد آن در چند مرحله مختلف انجام ميپذيرد.

افزایش بازدهی دیگ بخار

پنج قاعده كلي وجود دارد كه به منظور به حداكثر رسيدن كارآيي توليد بخار بايد رعايت شود. اين قواعد عبارتند از:

 •   از ديدگاه ترموديناميكي و اقتصادي همواره بايستي بخار را در بالاترين فشار و درجه حرارت ممكن توليد كنيد.
 •  همواره بخار را در فرآيند با پایین ترین فشار و درجه حرارت ممكن مصرف كنيد.
 • در ديگهای بخار سوختي، بخار را فقط به اندازه نياز مصرف كننده نهائي توليد كنيد.
 • براي تقليل فشار بخار از بهينه ترين تجهيزات ممكن استفاده كنيد.
 • همواره بيشترين بخار ممكن را از سيستمهاي بازيافت حرارت به دست آوريد. طراحي مناسب سيستم بخار به ميزان قابل ملاحظه ای در افزايش كارآيي سيستم مؤثر ميباشد. طراحي ضعيف سيستم تله هاي بخار يكي از نكاتي است كه سبب عملكرد نامناسب يا از كار افتادن كامل سيستم ميشود.
 • سيستمهاي پايش بخار

بهره وري انرژی در ديگهاي بخار سيستمهاي پايش بخار ( مثلاً سيستم نشان دهنده درجه حرارت بخار در لوله هاي فرآيند) بارها باز و بسته ميشوند كه اغلب نيز به جهت رفع يك مشكل كوچك همچون تعمير يا تعويض تله بخاري كه كار نميكند، ميباشد. بسياري از نشتيها، مسدود شدن مسير و خراب شدن تجهيزات، نتيجه طراحي نامناسب ميباشد.

با طراحي مناسب سيستم عايقكاري و تعميرات دیگ بخار ميتوان از تلفات حرارتي جلوگيري نمود. چون در سيستمهاي بخار بخشهاي زيادي وجود دارند كه ممكن است دچار مشكل شوند، لذا تفكيك اين مشكلات و دسته بندي آنها در گروههای مشترك، كمك خوبي به بهره برداري مناسب خواهد نمود.

 

دیگ بخار-دستورالعمل عمومي بازدهی دیگ

با بكارگيري روشهاي تجزيه و تحليل فرآيند و تكنيكهاي پيشرفته كنترل ميتوان مصرف انرژي مجموعه را به حداقل رسانيد. بسياري از سيستمهاي بخار از پيشگرمكنها براي گرم كردن آب تغذيه استفاده ميكنند. بهرهبرداري بهينه از پيش گرمكن ها صرفهجوئي انرژي به دنبال خواهد داشت. تنظيم كنترلهاي سيستم بايد با ديدگاه صرفه جوئي انرژي انجام گيرد.

 1. استفاده از سيستمهاي نامناسب خلاء باعث افزايش مصرف بخار خواهد شد و هرگونه نشتي موجود بايد تعمير و بر طرف شود
 2. كليه بخشهاي سيستم بايد داراي چك ليست و دستورالعمل استاندارد بهره برداري باشند و بر اساس اين دستورالعمل و چك ليست بايد تله هاي بخار و تجهيزات پايش اضافي از مسير و مدار خارج شوند، چون هر يك از آنها مقداري بخار مصرف ميكنند.

مولد بخار

3-هر مولد بخار را بايد بر اساس مشخصات فني و ضرايب كارآيي مربوط به خود بكار گرفت. به اين ترتيب در زمانهايي كه تقاضاي مصرف بخار زياد است، در ابتدا ديگهاي بخار با كارآيي بيشتري تحت بار قرار ميگيرند و مصرف انرژي به حداقل خواهد رسيد. همچنين در جاهايي كه امكان انتخاب و جابجايي ديگهاي بخار وجود دارد، ابتدا بايد از ديگهاي كارآتر استفاده نمود.
تنظيمات ميزان و راهنماي مصرف بخار در تمامي تجهيزات و براي همة بخشهاي اصلي بايد تهيه شود و اين تنظيمات بايستي بطور منظم با توجه به تغييرات فرآيندي مورد بازنگري قرار گيرد تا بخار اضافي وارد سيستم نشده و مصرف بخار متناسب با بار سيستم باشد. ( منحني بار – بخار )

بازرسی مداوم دیگ بخار

 • سيستمهاي بخار بايد بطور مداوم و منظم مورد بازرسي قرار گيرد تا خطوط لوله بخاري كه به ندرت مورد استفاده قرار ميگيرد و امكان حذف آنها وجود دارد، از مسير بخار حذف گردد. تنظيمات سيستم بايد بر اساس احتياجات و نياز فرآيند انجام پذيرد. اگر اين تنظيمات اتوماتيك نيستند، دستورالعملهاي مربوطه بايد كاملاً شفاف و روشن باشند تا كاربران بسادگي از عهده تنظيم سيستم برآيند.

سيستمهاي پايش از راه دور الكتريكي

 • سيستمهاي پايش بخار بايد بطور مطلق به حداقل تعداد لازم برسد، چون هر چه تعداد اين تجهيزات بيشتر باشد، موجب كاهش كارآيي سيستم خواهد شد و بخشي از بخار را به مصرف ميرساند. حتي ميتوان به فكر سيستمهاي جايگزين همچون سيستمهاي پايش از راه دور الكتريكي بود. البته لازم است تا هزينه هاي مربوطه نيز مورد محاسبه قرار گيرد.
 • سيستمهاي توزيع بخار و بخار كندانس بايد بگونه اي طراحي شود كه خوردگي در لوله ها به حداقل رسيده و سيستم پالايش بتواند بطور مناسب و كارآ عمل كند.

بهره وري انرژي در ديگهاي بخار  :

 • سيستمهاي بخار بايد به نشانگرهاي ميزان بخار مجهز باشند تا بتوان تعادل بخار توليدي و مصرفي در بخشهاي مختلف فرآيند را مورد محاسبه قرار داد.