بخارسازه خراسان، انتحاب بزرگان ایران

مقاله ها

تله بخار

تله بخار

بویلر یا همان دیگ بخار با گرم کردن آب، آن را به نقطه جوش می رساند. این مخزن تحت فشار گاهی ممکن است دچار مشکل

ادامه مطلب »