بخارسازه خراسان، انتحاب بزرگان ایران

مقاله ها

سختی گیر

دستگاه سختی گیر

 برای سختی زدایی معمولاً از دستگاه های سختی گیر استفاده می شود. دستگاه شامل یک استوانه فلزی است، که در داخل آن مواد موثر در سختی

ادامه مطلب »