بازدهی دیگ های بخار

سيستمهاي بخار اولين و اصليترين وظيفه ديگهاي بخار، توليد بخار است. در بعضي از صنايع كه 40 تا 60 درصد انرژي در بويلرها براي توليد بخار بكار ميرود، استفاده بهينه و تعميرات منظم ديگ بخار صرفه جوئي انرژي قابل توجهي را به دنبال خواهد داشت و در بازدهی دیگ های بخار تاثیر به سزایی دارد. …

بازدهی دیگ های بخار ادامه مطلب »