انواع دیگ بخار

دیگ بخار به مخزن تحت فشار بسته ای اطلاق می شود که در داخل آن سیالی برای استفاده در خارج از آن گرما می بیند. این گرما توسط احتراق سوخت (جامد، مایع، گاز) یا توسط انرژی هسته ای یا برق تولید می شود. دیگ های بخار به عنوان یکی از ضروری ترین دستگاههای گرمایشی کار تولید …

انواع دیگ بخار ادامه مطلب »