آشنایی با موتورخانه

بخارسازه ساخت و فروش تجهیزات موتورخانه تعریف موتورخانه ؟ به محل قرارگیری تجهیزات تاسیساتی یک ساختمان ، موتورخانه می گویند، به عبارت دیگر موتورخانه بخشی از ساختمان است که به عنوان قلب سیستم تاسیساتی خانه شناخته می شود. موتورخانه تشکیل شده از دیگ بخار یا بویلر آب گرم،سختی گیر، منبع انبساط ، مبدل حرارتی و… …

آشنایی با موتورخانه ادامه مطلب »