بخارسازه خراسان، انتحاب بزرگان ایران

مقاله ها

تست دیگ بخار

به علت خطرات احتمالی انفجار و تركیدگی دیگ بخار و جلوگیری از خسارت وارده، حداقل سالی یکبار بایستی تست دیگ بخار و مخازن تحت فشار مورد بازرسی فنی

ادامه مطلب »