بخارسازه خراسان، انتحاب بزرگان ایران

رزومه بخارسازه در تامین تجهیزات و تاسیسات استخر،سونا و جکوزی"

 • مجموعه آبی برج آسمان
 • استخر ارغوان مشهد
 • مجموعه ورزشی کابک
 • سونا و استخر راد
 • مجتمع آبی صدف
 • استخر بهمن پویا
 • استخر شهرداري بجنورد
 • استخر شهید ساجدي
 • استخر سر پوشیده اسفراین
 • استخر ارمغان تایباد
 • مجموعه آبی هشتم
 • استخر ولایت چناران
 • مجموعه آبی ارمغان مشهد
 • استخر بجستان
 • استخر جعتای
 • سرزمین سلامتی
 • سونا و استخر باران
 • استخر سعدآباد مشهد
 • استخرپادگان شهیدشوشتری
 • استخرمسکن و شهرسازی بجستان
 • استخر و مجموعه ورزشی شهدای کن تهران
 • مجتمع ورزشی شهدای کن .کرج
 • مجموعه رویای آبی -کرج
 • و …

 

 

رزومه بخارسازه