بخارسازه خراسان، انتحاب بزرگان ایران
bokharsazeh

آدرس دفتر مرکزی:  خراسان رضوی، مشهد، خیابان احمدآباد، احمدآباد 25،شیرین 3، پلاک 25

آدرس کارخانه: خراسان رضوی، مشهد، شهرک صنعتی فناوری های برتر

دفتر تهران: خیابان شهید بهشتی ،خیابان پاکستان، کوچه سوم، پلاک 58

  •  38450864 051
  • 05138459383
  • 0513844748
  • 09151678840
  • 02188540815
  • 02188532052

ایمیل: info@bokharsazeh.com